Glossarium:Bestand

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: file
Definitie

Een bestand is een geordende sequentie van bytes die door het besturingssysteem als een eenheid wordt herkend.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten