Glossarium:Basisdigitalisering

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken


Definitie

Basisdigitalisering is het zodanig digitaal vastleggen van gegevens over collectieobjecten dat ze goed beheerd kunnen worden en goed digitaal toegankelijk zijn.

Basisdigitalisering bestaat uit drie onderdelen: het toekennen van een unieke identificatie (bijvoorbeeld een plaatsingsnummer), het (basaal) beschrijven met behulp van de belangrijkste metadata en het vervaardigen van een digitale representatie.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten