Publicatie:Gegevens analyseren

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search

Wanneer je Erfgoedstats opstart, verschijnt de volgende programma-interface:

ERF 1 INTERFACE.jpg

Gegevens uit je collectiedatabank analyseren, is heel eenvoudig: je laadt een export van de gegevens uit je collectiedatabank op en laat Erfgoedstats de gegevens analyseren. Na afloop van het verwerkingsproces, genereert Erfgoedstats een HTML-document met daarin de resultaten van de gegevensanalyse.

Export als XML- of CSV-bestand

Het enige wat je dus nodig hebt, is een export van de gegevens uit je collectiedatabank. Erfgoedstats kan gegevens analyseren die opgeslagen zijn als een XML-bestand of een CSV-bestand. Hoe je een export maakt hangt af van je collectiebeheersysteem. Raadpleeg de documentatie of de helpdesk van je softwareleverancier. Gebruikers van collectiebeheersystemen van Adlib maken best een XML-export om optimaal gebruikt te maken van de mogelijkheden van Erfgoedstats. Wie een XML-export wil maken van Adlib-data kan terecht in deze handleiding.

Naam Collectie

Vul in het veld “Naam collectie” de naam in van de collectie waarvan je de gegevens analyseert.

Input bestanden

Selecteer in de velden onder “Input bestanden” de CSV- of XML-bestanden die je wil laten analyseren.

 • Selecteer in de keuzelijst links het type van je bestand:
  • Adlib XML Objecten: een geëxporteerd bestand met objectbeschrijvingen in Adlib-XML formaat.
  • Adlib XML Thesaurus: een geëxporteerd bestand met thesaurustermen in Adlib-XML formaat.
  • Adlib XML Personen: een geëxporteerd bestand met gegevens over personen en organisaties in Adlib-XML formaat.
  • XML Fieldstats: een geëxporteerd bestand met objectbeschrijvingen in XML formaat.
  • CSV Fieldstats: een geëxporteerd bestand met objectbeschrijvingen in CSV formaat.
 • Klik op “Bladeren” om een bestand toe te voegen.

ERF 2 TYPE.jpg

Output

Definieer in het veld “Output” de naam en de locatie van het HTML-resultatenbestand. Dat kan op twee manieren.

 • Geef het bestand in het veld naast “Output” een naam, gevolgd door de bestandsextensie “.html”. Die naam mag je zelf kiezen, en hoeft niet noodzakelijk dezelfde te zijn als die van je exportbestand of je collectie. Erfgoedstats slaat het resultatenbestand vervolgens op in dezelfde map als die waarin het programma zelf zich bevindt.
 • Klik naast het “Output”-veld op “Bladeren” om de locatie van het resultatenbestand zelf te kiezen. Kies een locatie voor je bestand, geef het een naam en klik op “Opslaan/Save”. Het programma zal het resultatenbestand automatisch opslaan als een HTML-bestand. Je hoeft de bestandsextensie dus niet te expliciteren.

Start

Druk helemaal onderaan op “Start” om Erfgoedstats je bestanden te laten analyseren.

Let op: het selecteren van een thesaurus in één van de velden van “Input bestanden” geeft Erfgoedstats niet de opdracht de gegevens uit je exportbestand te vergelijken met die van de gecontroleerde termenlijst. Het programma analyseert de termenlijst dan zoals hij je exportbestand analyseert. Hoe je Erfgoedstats je exportbestand laat vergelijken met een thesaurus, leer je verder in deze handleiding op deze pagina.