Editievermelding

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Element editievermelding
Definitie Het element 'editievermelding' omvat alle informatie over de editie aan waartoe de publicatie behoort.
Toelichting -
Groep Editie
Profielen
Velden
Standaarden