Glossarium:Digitaliseren

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Glossarium:Digitaliseren)
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: digitisation, digitalisation, digitization
Definitie

Digitaliseren is het proces om een analoge bron (tekst, beeld, audio of video) om te zetten naar een digitaal bestand. Het betreft niet alleen het omzetten van de bron, maar ook het bewerken en beschrijven ervan ten behoeve van de vindbaarheid en presentatie in een digitale omgeving (bijvoorbeeld internet).


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

Glossarium:Digitaal |