Publicatie:CAG - OSLO in de praktijk bij de Filmdatabank Cinema Rural

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Samenvatting

CAG volgde een traject in kader van de Werkgroep Implementatie OSLO Erfgoeddata van het Cultural Data Lab van CoGent in samenwerking met meemoo. Het doel van dit traject is om Vlaamse erfgoedorganisaties te helpen het potentieel van de OSLO-applicatieprofielen voor erfgoeddata te verwezenlijken. CAG werkte in dit traject mee aan een gedeelde praktijk rond de creatie, uitwisseling en het gebruik van OSLO-erfgoeddata.


Referentie
Titel CAG - OSLO in de praktijk bij de Filmdatabank Cinema Rural (Voorkeurstitel)
Locatie [ ]
Uitgever
Jaar van uitgave 2023
Rechten CC-BY-SA
Persistent ID


Usecase voor de toepassing van OSLO binnen de Cinema Rural filmdatabank van CAG

CAG volgde een traject in kader van de Werkgroep Implementatie OSLO Erfgoeddata van het Cultural Data Lab van CoGent in samenwerking met meemoo. Het doel van dit traject is om Vlaamse erfgoedorganisaties te helpen het potentieel van de OSLO-applicatieprofielen voor erfgoeddata te verwezenlijken. CAG werkte in dit traject mee aan een gedeelde praktijk rond de creatie, uitwisseling en het gebruik van OSLO-erfgoeddata.

Context data CAG

Cinema Rural Filmdatabank bevat bewegend beeld van landbouw , voeding en landelijk leven. De databank brengt deze onderwerpen in kaart en biedt ontsluiting op nationaal en internationaal niveau.

Filmdatabank in CollectiveAccess:

 • Registratie- en collectiemanagementsysteem van CAG
 • Uitgebreide beschrijvende en technische informatie (metadata) op twee niveau's:
  1. Films (frbr: manifestatie): beschrijvende informatie over de inhoud, de productie en de context.
  2. Filmkopieën (frbr: item): praktische en technische informatie over de bewaarplaats, de collectie, de eigenaar en de fysieke beschrijving.

Publieke filmdatabank op www.cagnet.be:

 • Publieke informatie over landbouwfilms in belangrijke collectie in België
  • Beschrijving van films en filmkopieën
 • Doorzoekbaar en filterbaar
  • Full text
  • Datum, regisseur, genre, onderwerp, ...
 • Bekijken van embedded films
 • Gebruik van URI's voor duurzaam documenteren en delen (bijvoorbeeld: https://data.cagnet.be/F000473)


De uitwisseling van de data in de filmdatabank gebeurt volgens het datamodel van EBUCORE.

Verloop traject CAG

Het doorlopen traject bestond uit een 5 tal grote stappen die werden onderverdeeld in verschillende workshops waarbij zowel theoretische informatie als hands-on oefeningen aan bod kwamen.

Naast onderstaande opdeling was het ook belangrijk om bepaalde zaken op te delen tussen de inhoudelijke medewerker en de technische partner, om zo tot een consensus te komen.

1. Definiëren van een concrete use-case

Voor dit traject werden verschillende use-cases gedefinieerd:

 1. Verbinding databases Cinema Rural - VRT - meemoo (HetArchief) - CINEMATEK - KADOC (- ERHFA Bern)
  • Beter collectiebeheer, beter vindbare collecties binnen de instellingen
  • Beter vindbaarheid op online portalen
  • Toeleiding van de ene organisatie naar de andere
 2. Onderzoek faciliteren (digital humanities, landbouw- en filmhistorici)
  • Verbanden leggen tussen personen, onderwerpen, plaatsen
  • Nieuwe perspectieven op de dataset creeërn > nieuwe classificaties toekennen
  • Documenteren van (veranderende) percepties door verschillende doelgroepen.
  • Evolutie van landschap, landschapsparken, landbouwpraktijken, ...
  • Studie naar/binnen filmgeschiedenis
 3. Hergebruik bevorderen
  • Bijvoorbeeld Vlaams Virtueel Museum

2. Modelleren van het datamodel van de filmdatabank als een graph

In deze stap werd het eigen datamodel gemodelleerd als graph in het eigen vocabularium.

3. Modelleren van het CAG-pattern naar het OSLO-pattern

In deze stap werd het datamodel uit stap 2 als basis gebruikt om de verdere mappingsoefening uit te voeren naar het OSLO-pattern (en vocabularium).

4. Serialiseren van het OSLO-pattern naar JSON-LD

In deze stap werd de modellering uit stap 3 geserialiseerd naar een JSON-LD waarbij de visuele voorstelling het nieuwe datamodel toont.

5. Opmaak documentatie en kennisdeling

Ervaringen

Onderzoek OSLO implementatie: use-case en gebruikerservaringen

De ervaringen van dit traject delen we graag op in verwachte resultaten aan de start van het traject en de voorlopige eindresultaten. Globaal gezien kregen we dankzij dit traject en de denkoefening rond OSLO een goed inzicht in ons eigen datamodel. Daarnaast konden we ook de kennis en de toepassing van verschillende modellen verankeren.

Verwachte resultaten:

 • Strategie
 • Dataprofiel met volledige datamodellering:
  • Beschrijvingsmodel CAG
  • EBUCORE xml
  • Beschrijvingsmodel VRT
  • CAG pattern
  • OSLO pattern
 • Architectuurplaatje hoe je een Linked Data endpoint gaat maken
 • Architectuurplaatje hoe we data als uitwisselingsformaat kunnen gebruiken
 • Alle 470 afleveringen in JSON-LD omgezet


Voorlopige resultaten:

 • Strategie
 • Dataprofiel met de datamodellering voor:
  • Beschrijvingsmodel CAG
  • EBUCORE xml
  • CAG pattern
  • OSLO pattern: deels (omwille van huidige limieten van applicatieprofielen)
 • Architectuurplaatje Linked Data endpoint
 • Architectuurplaatje data als uitwisselformaat
 • Voorbeeld filmrecord deel in JSON-LD omgezet


Hindernissen in het traject:

 • Stijle leercurve
 • Onvolledige documentatie applicatieprofielen OSLO erfgoeddata
 • Verschillende mogelijkheden voor het omzetten in JSON-LD


Effectieve use-cases:

 • EBUCORE ipv OSLO als verbinden datamodel op nationaal en internationaal vlak voor Cinema Rural - VRT - meemoo (HetArchief) - CINEMATEK - KADOC (-ERHFA Bern)
 • Mogelijkheden van OSLO modellering binnen (film)databank als belangrijke kennis voor de toekomst: wordt verder gezet
 • Eigen traject als voorbeeld voor partners binnen het project en extern
 • Onderzoek faciliteren en hergebruik bevorderen

OSLO implementatie: technische voorwaarden

Voor elke stap in het traject was ook LIBIS, de technische partner van CAG, aanwezig.

Voor CollectiveAccess zijn er verschillende export points mogelijk: Simple API, JSON, API, OAI API, GraphQL API, Export/Print API en Cutsom API. Uit al deze opties is het niet eenvoudig mogelijk om een JSON-LD te verkrijgen.

Andere onderzochte mogelijkheden om een native JSON-LD te verkrijgen zijn: Triple store, SparQl endpoint, LDES, .... Al zijn hier enkele nadelen aan verbonden zoals niet talrijk aanwezig/gekend, data migratie is nodig, data syncing, ...

Omeka S beschikt wel over een JSON-LD output maar deze is niet configureerbaar.


Voor meer informatie met betrekking tot de technische voorwaarden kan je de documentatie op github en CEST bekijken:

Documentatie

Bestand:OSLO binnen Filmdatabank Cinema-Rural-CAG meemoo LIBIS.pptx-gecomprimeerd.pdf

Contact

 • Diantha Osseweijer - CAG
 • Valérie Adriaens - LIBIS
 • Peter Janssens - LIBIS