Glossarium:Algoritme

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Glossarium:Algoritme)
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Een algoritme is een eindige opeenvolging van (wiskundige) instructies.

Een algoritme is een aantal stappen die beschrijven hoe uit een bepaalde begintoestand een bepaalde eindtoestand kan berekend worden. Compressietechnieken gebruiken een algoritme om de hoeveelheid data van een bestand te beperken.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties WIKI:algoritme


Verwante concepten

Glossarium:Checksum |