Glossarium:Widget

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Glossarium:Widget)
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Een simpele softwaretoepassing met meestal een eenduidige en veelgebruikte functie om een bestaande gebruikersinterface in te vullen of te verrijken.

Widgets zijn vooral populair als toepassing op het bureaublad op een PC, bijvoorbeeld een klok, een weergave van de stand van de maan of een digitaal fotollijstje met wisselende afbeeldingen.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten