Glossarium:Virtueel

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Glossarium:Virtueel)
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Virtueel is een schijnbare of gesimuleerde werkelijkheid.

Bijgevolg is deze andere andere wetmatigheden onderworpen als de materiële werkelijkheid.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten