Publicatie:UGent SIP Creator:Meerdere bags tegelijk verwerken

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Valideer reeks bags

In plaats van elke bag afzonderlijk te valideren, is het ook mogelijk om een reeks bags tegelijk te controleren. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je een periodieke validatie wil doen.

 • Start de UGent SIP Creator
 • Klik op BagIt en kies Valideer reeks bags.
 • Klik op Selecteer en blader naar de map waar de reeks bags staat opgeslagen.
 • Selecteer de gewenste bags en klik op Open. Standaard wordt er enkel gecontroleerd of de bags volledig zijn (dwz: zitten alle bestanden uit het manifestbestand nog in de bag). Door controleer geldigheid aan te vinken, zal ook de eigenlijke inhoud van de bestanden dmv checksums gecontroleerd worden. Deze optie zal dus meer rekenkracht vergen van de pc dan enkel een controle op volledigheid.
 • Klik onderaan het dialoogvenster op Start validatie.
 • Indien je een bag van naderbij wil bekijken, selecteer dan deze bag en klik op Open selectie

Creëer reeks bags

Deze functie is bedoeld om van een reeks mappen met data en metadata een reeks bags te maken. <br\> LET OP! De metadata moet zich reeds in de vorm van een XML-bestand bij de data bevinden.

 • Start de UGent SIP Creator
 • Ga naar Bagit en kies Creëer reeks bags.
 • Klik op Selecteer en blader naar de map(pen) waar de reeks data is opgeslagen. Selecteer de gewenste mappen en klik op Open.
 • Indien er reeds metadatabestanden (in XML-formaat) werden aangemaakt, kunnen deze worden toegevoegd. Geef de titel(s) op van de metadatabestanden, gescheiden door een “,” <br\> Bvb: marc.xml, mods.xml
 • Door op Behoud metadata te klikken geef je aan dat het om metadata gaat en niet om data (om verwarring tussen data en metadata uit te sluiten).
 • Vink Voeg DC-record toe aan als je nog geen DC-record hebt ingegeven onder Metadata bestanden. Op die manier wordt de toegevoegde metadata gemapt naar DC, wat belangrijk is voor export naar een e-depot.
 • Door op Vervang bronmap te klikken, zal de oorspronkelijke mappenstructuur overschreven worden door de bag-structuur. Indien je de oorspronkelijke mappenstructuur wil behouden, kan je dit vakje uitvinken. Geef dan een Bestemmingsmap op.

LET OP! Dit moet een nieuwe, lege map zijn. Je kan geen bestaande map opgeven als bestemmingsmap.

 • Klik op OK