Publicatie:UGent SIP Creator:Bibliografie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Voor wie meer wil weten over:

De Universiteitsbibliotheek Gent en de projecten waarin zij is betrokken:
http://lib.ugent.be
http://www.recollectinglandscapes.be
http://www.antifonarium-tsgrooten.be
http://www.archipel-project.be


Het project ‘Naar een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen van het Archief en Museum voor Vlaams Leven in Brussel (AMVB) en het daaruit voorvloeiende projectresultaat ‘Stappenplan Overdracht Digitaal Archief (SODA), ter voorbereiding van het archiveren van digitale bestanden in een digitaal depot:
http://www.amvb.be/
http://projectcest.be/index.php/Stappenplan_Overdracht_Digitaal_Archief
http://projectcest.be/index.php/SODA_invulformulier


Richtlijnen en adviezen omtrent mappenstructuur en bestandsnamen voor digitale documenten:
Boudrez (Filip), Digitaal Archiveren: richtlijn & advies nr. 3, Mappenstructuur en bestandsnamen voor digitale documenten.
http://www.edavid.be/davidproject/nl/index.htm
http://www.projectcest.be/index.php/FARO_Handboek_digitaliseren_van_documenten
Aersen (Stephanie), DigiGIDS@work: http://194.78.136.105/AMVB/docs/DigiGIDS_work_v20120926.pdf


Hulpmiddelen bij het werken met de UGent SIP Creator:
XLS omzetten naar CSV: http://www.projectcest.be/index.php/SODA_invulformulier
Metadatastandaarden zoals erkend door de Library of Cognress: http://www.loc.gov/standards/
Softwaredocumentatie UGent SIP Creator: https://github.com/nicolasfranck/ugent-sip-creator/raw/master/documentatie.docx


Terminologie:
BagIt: http://projectcest.be/index.php/BagIt_(tool)
Bzip2: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bzip2
CSV: http://projectcest.be/index.php/CSV
Digitaal depot: http://projectcest.be/index.php/Glossarium#Digitaal_depot
Dublin Core (DC), Dublin Core Metadata Element Set (DCMES), Dublin Core Simple Elements: http://projectcest.be/index.php/DC,_DCMES
Gzip: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gzip
METS: http://projectcest.be/index.php/METS
OAIS-model: http://projectcest.be/index.php/OAIS
PREMIS: http://projectcest.be/index.php/PREMIS
XML: http://projectcest.be/index.php/XML