Glossarium:Tagcloud

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Glossarium:Tagcloud)
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Visueel aantrekkelijk geordende verzameling van trefwoorden (tags).

In een tagcloud wordt getoond welke tags vaak voorkomen in een databestand (groter, andere kleur) en wat hun onderlinge relaties zijn.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties WIKI:tagcloud


Verwante concepten