Standaard:PDF-A, PDF 1.4

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Standaard:PDF-A, PDF 1.4)
Jump to navigation Jump to search


Electronic document file format for long-term preservation (Voorkeurstitel)

PDF/A, PDF 1.4 (Afkorting)

ISO 19005-1:2005 (Alternatieve titel)
Beschrijving

In dit door ISO genormeerd documentformaat (ISO 19005-1:2005) wordt vastgelegd hoe PDF versie 1.4 gebruikt moet worden om lange termijn archivering van het document mogelijk te maken. Er zijn onderdelen uit de PDF-functionaliteit verwijderd die niet geschikt zijn voor lange termijn conservering. PDF/A kan alleen benut worden voor tekstuele data, rasterdata of vectordata, of een combinatie ervan.


Documentatie
Beheerder
Specificatie
Documentatie
Persistent ID


Trefwoorden

aanbevolen standaard | bestandsformaat | tekst | bibliotheekcollecties | archiefcollecties | museumcollecties | audiovisuele collecties | archeologische collecties | immaterieel erfgoed | onroerend erfgoed | documentaire collecties | "digitale duurzaamheid" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.digitale duurzaamheid | Standaard:PDF | Software:Adobe Acrobat Reader