Glossarium:Semantisch web

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Glossarium:Semantisch web)
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: web 3.0
Definitie

Derde generatie websites, die in staat moeten zijn betekenisvolle informatie tussen servers uit te wisselen zonder menselijke tussenkomst.

Een web dat internetpagina’s kan begrijpen. De betekenisgeving wordt meestal gebaseerd op gestructureerde annotaties of metadata. Door de overeenkomende structuren kunnen automatisch inhoudelijke relaties binnen en tussen documenten worden gelegd en baseert zich daarvoor op de principes van Linked Open Data. Het semantisch web is nog in ontwikkeling.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties W3C:semantisch web


Verwante concepten

Glossarium:Linked open data |