Glossarium:SRU

From Meemoo Kennisbank
(Redirected from Glossarium:SRU)
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: search and retrieve URL service
Definitie

SRU is een eenvoudig toe te passen standaard om 'realtime' informatie van een of meer contentleveranciers op te halen met behulp van een zoekopdracht ('query').

Erfgoedinstellingen die gedigitaliseerd erfgoed via SRU vindbaar maken, maken het mogelijk dat hun data (zowel metadata als digitale objecten) in wisselende presentaties aan eindgebruikers kunnen worden getoond.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties LOC:SRU


Verwante concepten