Publicatie:Resultaten interpreteren

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Erfgoedstats slaat de resultaten van de analyse op in een Standaard:HTML-bestand. Wanneer de analyse voltooid is, wordt het resultaat in je browser geopend. Wil je de resultaten van een eerdere analyse zien, zoek dan het HTML-bestand dat je in het vak "output" hebt bepaald en dubbelklik om het te openen in je browser.
Je kan de gegevens ook selecteren, kopiëren en in een spreadsheet zoals Excel of OpenOffice Calc plakken. Afhankelijk van de aard en versie van je browser en spreadsheet kan je gewoon pasten of moet je via paste/special werken. Na een beetje experimenteren kom je er wel uit.
Het rapport van je analyse bestaat uit twee secties: de analyse van alle velden uit de collectiedatabase en de vergelijking van de termen uit de velden objectclassificatie, objectnaan, materiaal en techniek met een of meerdere gecontroleerde termenlijsten.

Overzicht gebruikte velden

De eerste sectie geeft de resultaten van de analyse van de hele collectiedatabank weer in een tabel. Het voorbeeld hieronder is een fragment van een collectiedatabank die 16 records bevat.

ERF 12 HTML2.jpg

De tabel geeft een overzicht van het gebruik van alle velden in je database.
Je kan de gegevens in de tabel sorteren door op de hoofding te klikken van de kolom volgens welke je de gegevens wil rangschikken. De veldnamen die het belangrijkst zijn volgens het Standaard:MovE invulboek, staan vet aangegeven.

De naam van de velden in de collectiedatabank vind je in de kolom VELD. Voor elk veld bevat de tabel vervolgens de volgende gegevens:

  • % gebruikt: geeft het percentage van de records waarvoor het veld is ingevuld. In het voorbeeld hierboven is de waarde van elk veld “100”, wat betekent dat deze velden voor alle 16 objecten ingevuld zijn.
  • aantal: geeft het aantal records waarvoor het veld is ingevuld. De velden uit het voorbeeld hierboven zijn voor alle 16 objecten ingevuld.
  • meervoudige waarde: geeft aan hoeveel keer het veld gemiddeld is ingevuld per object. De waarde “1” geeft aan dat het veld gemiddeld één keer is ingevuld. Is de waarde een kommagetal, betekent dat dat het veld voor elk object niet exact even veel keer is ingevuld. Een waarde hoger dan “1” geeft dus aan dat het veld voor sommige objecten meerdere keren is ingevuld. Van zodra het gemiddelde hoger ligt dan “1”, is het vakje paars gekleurd.
  • gem. veldlengte: geeft aan hoeveel karakters gemiddeld in veld zijn ingevuld.
  • unieke waarden: het aantal unieke waarden dat elk veld bevat. Als in een veld steeds dezelfde is ingevuld, is de waarde hier "1". Als er geen enkele waarde dezelfde is, is de waarde dezelfde als het aantal objecten in de database.

Wanneer je met je cursor over een veld zweeft, verschijnt een lijstje met de verschillende waarden die je in dit veld terugvindt, aangevuld met het aantal en percentage records waarvoor de waar is ingevuld. Vink het selectievakje links naast het veld aan om die informatie onder te tabel vast te pinnen. Op die manier kan je de gegevens mee afdrukken:

ERF 6 PIN.jpg

Gebruik van thesaurustermen

De tweede sectie bevat een vergelijking van de termen in de velden objectcategorie, objectnaam, materiaal en techniek met de ingestelde gecontroleerde termenlijst(en). Erfgoedstats geeft voor elk veld precieze aantallen en percentages voor de termen die wel of niet voorkomen in de gecontroleerde termenlijst.

De analyse bevat statistische informatie over de volgende gevallen:

  • Eigen term: het veld is ingevuld maar de term is bij geen van de ingestelde gecontroleerde termenlijsten bekend.
  • Voorkeursterm (naam van de termenlijst): het veld is ingevuld en de waarde is een voorkeursterm in een van de gecontroleerde termenlijsten.
  • Niet voorkeursterm (naam van de termenlijst): het veld is ingevuld en de waarde is bekend in een de termenlijsten, maar niet als voorkeursterm.
  • Niet in de [naam van de termenlijst] thesaurus: het veld is ingevuld maar de waarde is niet bekend in deze specifieke termenlijst.

Onder de hoofding Thesaurus samenvattingen vind je de resultaten van de vergelijking gerangschikt per veld. Daaronder vind je de resultaten uitgesplitst per gecontroleerde termenlijst.

In het voorbeeld hieronder vind je de resultaten van alle termen in het veld materiaal met de termen in de Am-MovE thesaurus: 51% van de gebruikte termen zijn voorkeurstermen, 13% zijn niet-voorkeurstermen, en 35% komt helemaal niet voor in de Amove thesaurus.

ERF 9 THESAURUS.jpg

Wanneer je met je cursor over een van de resultaten zweeft, krijg je een lijstje van de alle termen voor dat resultaat. Vink het selectievakje aan om die informatie onder de tabel vast te pinnen, zodat je de lijst met termen mee kan afdrukken.

ERF 10 PINTHESAURUS.jpg