Glossarium:Restauratie

From Meemoo Kennisbank
(Redirected from Glossarium:Restauratie)
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Restauratie is ingrijpen in het document om het fysische, chemische en/of biologische afbraakproces om te keren en het document te herstellen in zijn oorspronkelijk gedaante.

Restauratie van digitale documenten kan een herstelling zijn van fysieke drager (bvb plakken van een magneetband) om de toegankelijkheid van de bitsequentie te verzekeren, of het herstellen van de bitsequentie zelf door het verloren stuk van de codering te reconstrueren.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties Archiefwiki:restauratie