Glossarium:Ranking

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Glossarium:Ranking)
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: pageranking, googleranking
Definitie

De rangschikking van zoekresultaten in een informatiesysteem.

Er zijn diverse criteria waarop de rangschikking gebaseerd kan worden:

  • hoe vaak het woord waarmee gezocht is voorkomt in de bron (bijvoorbeeld een tekstdocument);
  • de plaats van het woord in de bron (bijv. in de titel, in een voetnoot of in het internetadres;
  • hoe vaak de bron door anderen is geraadpleegd;
  • hoe vaak er met hyperlinks naar wordt verwezen vanuit andere bronnen.

Hoe beter een bron voldoet aan de criteria, des te hoger zal hij in de lijst van zoekresultaten getoond wordt.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties WIKI:ranking


Verwante concepten