Publicatie:Persistente identificatie en open cultuur data

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Samenvatting

Dit rapport behandelt de eindresultaten van het traject ‘Persistente Identificatie & Open Cultuur Data’ (2015) en de drie deelprojecten: ‘Hoe word ik data-uitgever?’, ‘Event-based objectbeschrijvingen’ en ‘Linked Open Data publicatie met Wikidata’. Dit traject werd uitgevoerd in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid en ging van start op 17 november 2014.


Referentie
Titel Persistente identificatie en open cultuur data (Voorkeurstitel)
Locatie Project Persistente Identificatie en Open Cultuur Data - Eindrapport
Uitgever
Jaar van uitgave 2016
Rechten CC-BY-SA
Persistent ID


Hoe word ik data-uitgever? (2015): Data stromen en de positie van de Data uitgever en de Resolver-tool

Het project 'Persistente Identificatie & Open Cultuur Data' is een vervolgtraject van ‘Persistente identificatie’-project (2013-2014) en werkt verder aan

  1. het operationeel maken van de persistente URI’s van kunstwerken;
  2. de verdere verrijking van de metadata en het uittesten van de open metadataschema LIDO xml;
  3. de publicatie van museumdata over kunstwerken als linked open data via Wikidata.


Bestand:Persistente identificatie en open cultuurdata Eindrapport.pdf

Het project werd gerealiseerd met steun van de Vlaamse overheid en bestaat uit drie deelprojecten:

Event-based objectbeschrijvingen: Streamgraph voor objectnamen (screenshot)

Het doel van het project was het activeren van persistente URIs voor kunstwerken, aangemaakt in het kader van het voorgaand ‘Persistente identificatie’-project (2013-2014). In de loop van het project werd voor elke deelnemende instelling een plan van aanpak voor de uitrol van een Resolver-service aangemaakt, een handboek voor het beheer van persistente URIs uitgeschreven en workshops voor Data-uitgevers gehouden.

Dit deelproject concentreerde zich op het concept van events: clusters van informatie over wie, waar, wanneer een bepaalde handeling heeft gesteld met betrekking tot een kunstwerk. Het doel van dit project was te onderzoeken hoe de brede waaier van contextuele informatie over kunstwerken geclusterd kan worden in een generieke datastructuur, gecodeerd op een machineleesbare manier en herbruikbaar gemaakt worden voor webapplicaties. Het project onderzoecht de nieuwe mogelijkheden ontstaan wanneer je met die rijke informatie de levensloop van een kunstwerk te visualiseert?

Linked Open Data publicatie met Wikidata: Ovezichtspagina van het project op Wikidata. Link: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Flemish_art_collections,_Wikidata_and_Linked_Open_Data

Het project Linked Open Data publicatie met Wikidata maakte de identificatiegegevens van de kunstwerken uit zeven musea beschikbaar als Linked Open Data (LOD) met behulp van het Wikidata-platform. Op die manier werd de informatie in Wikidata verder verrijkt, werden alle kunstwerken in de zeven musea vindbaar in Wikidata en hebben de musea een krachtig instrument om gebruikers van Wikipedia te betrekken bij de verder ontwikkeling van hun collectiedata.. Dit project onderzoecht of de infrastructuur die de Wikidata gratis ter beschikking stelt, door musea gebruikt kan worden om hun opendatabeleid in de praktijk te brengen en hun collectiedata als Linked Open Data te publiceren zonder daarvoor zware IT-investeringen te doen.