Pilootproject Digital Humanities (UGent) - KMSKA, KIK-IRPA

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search

Dit pilootproject maakt deel uit van het traject 'Duurzame koppelingen tussen kunstwerken, archieven en publicaties'

Screenshot van de work-in-progress File Maker Pro databank van Stefan Huygebaert
WorkPID van het KMSKA in de work-in-progress FMP-databank
KIK-link en Wikidata-link in de work-in-progress FMP-databank

Project

 • Onderzoekers kunstwetenschappen creëren eigen databanken en verzamelen bestaande metadata over kunstwerken. Ze zoeken naar data in verschillende bronnen online: de databank van het KIK is vaak het beginpunt, daarnaast worden ook de websites van musea gebruikt. Onderzoekers voegen ook zelf bijkomende data en kennis aan de records toe die voortvloeit uit hun onderzoek (vb. iconografie).
 • Hoe kan men ervoor zorgen dat onderzoekers betrouwbare up-to-date data over kunstwerken online kunnen vinden en gebruiken voor hun onderzoek en hoe dat ze de resultaten van hun onderzoek en eigen kennis over specifieke kunstwerken kunnen toevoegen aan bestaande bronnen? Kunnen duurzame koppelingen tussen verschillende databanken online en de databanken van de onderzoekers hierbij helpen?
 • Dit pilootproject werd uitgevoerd in samenwerking met Stefan Huygebaert - onderzoeker aan de UGent. De thema van zijn onderzoek is: ‘Visual idea(l)s of law and justice: An iconological study of Belgian nineteenth-century legal imagery’. Hij heeft een File Maker Pro databank aangemaakt om kunstwerken die hij in zijn onderzoek bestudeert, te registreren. 

 • In dit pilootproject wou men: (1) de wikidata-links en workPIDs van kunstwerken in de databank van de onderzoeker opnemen, (2) data over kunstwerken uit Wikidata automatisch exporteren en opnemen in de databank en (3) nieuwe data en kennis van de onderzoeker (iconografie) toevoegen in de Wikidata-records van kunstwerken. 


Resultaten

 • Dit project kon niet volledig worden uitgevoerd. Er was niet voldoende tijd in de planning van de onderzoeker en in deze fase waren nog niet genoeg kunstwerken en data geregistreerd om alle acties van dit project te kunnen realiseren.
 • Er werd door Packed een workshop gegeven rond Linked Open Data in het kader van UGent Library Lab lezingen.
 • Er werd vanuit Packed vzw ondersteuning aangeboden aan Stefan Huygebaert bij het opstellen van de File Maker Pro databank voor zijn onderzoek.
 • Er werden uiteindelijk voor maar een kunstwerk (als een use case) links opgenomen in de FMP: KMSKA-workPID (http://kmska.be/collection/work/id/2522), KIK-dataPID (http://balat.kikirpa.be/object/132100), Wikidata-URI (https://www.wikidata.org/wiki/Q21647892). De screenshots illustreren dit.

Volgende stappen

Dit project heeft vooral het potentieel getoond van het werken met duurzame persistente URI's voor de onderzoekers bij verwijzing naar bronnen en bij het importeren van data over kunstwerken. Ook het terugvloeien van data naar musea en andere bronnen is mogelijk. De vragen die in de toekomst beantwoord dienen te woorden zijn:

 • Hoe kunnen musea beter onderzoekers bereiken via externe platformen?
 • Hoe kunnen onderzoekers data automatisch binnenhalen (van het KIK, van musea, van wikidata)?
 • Hoe kunnen de databanken van onderzoekers duurzaam gemaakt worden en welke steun dienen ze vanuit de universiteit daarbij te krijgen?
 • Hoe extra data (vb. iconografie) laten doorstromen naar musea?