Publicatie:PACKED Dataprofielen

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Samenvatting

Een dataprofiel is een hulpmiddel bij de implementatie van databanken voor collectiebeheer en heeft als doel:

  • de inhoudelijke consistentie van collectiedata te verzekeren ten behoeve van het beheer van de collectie; en
  • de uitwisselbaarheid en doorzoekbaarheid van collectiedata te vergroten ten behoeve van online ontsluiting.

Hierbij wordt beroep gedaan op standaard datastructuren en standaard beschrijvingsregels om de vorm en de inhoud van een beschrijving te normaliseren.


Referentie
Titel PACKED Dataprofielen (Voorkeurstitel)
Locatie [ ]
Uitgever
Jaar van uitgave 2013
Rechten CC-BY-SA
Persistent IDOp deze pagina vindt je de PACKED dataprofielen. Een dataprofiel is een hulpmiddel bij de implementatie van databanken voor collectiebeheer en heeft als doel:

  • de inhoudelijke consistentie van collectiedata te verzekeren ten behoeve van het beheer van de collectie; en
  • de uitwisselbaarheid en doorzoekbaarheid van collectiedata te vergroten ten behoeve van online ontsluiting.

Hierbij wordt beroep gedaan op standaard datastructuren en standaard beschrijvingsregels om de vorm en de inhoud van een beschrijving te normaliseren.

Dataprofielen?

Een dataprofiel is geen standaard, maar een hulpmiddel bij de ontwikkeling van een collectiebeheersysteem. Een dataprofiel is bijvoorbeeld nuttig wanneer je een ‘lege’ databank wil configureren voor het beschrijven van je collectie. Maar je kan het profiel ook gebruiken wanneer je je collectie beschrijft in een rekenblad of op papier.

Een dataprofiel is een verzameling beschrijvingselementen die inhoudelijk gegroepeerd zijn volgens een bepaalde structuur. Het dataprofiel voor artefacten bestaat bijvoorbeeld uit acht groepen. De groep ‘Identificatie’ verzamelt alle beschrijvingselementen die het artefact identificeren. De groep ‘Beschrijving’ alle elementen die het artefact formeel beschrijven, enz.

Een beschrijvingselement is een duidelijk omschreven inhoud die aangeduid wordt met een label en vormelijk beantwoord aan een aantal beschrijvingsregels. Een voorbeeld is het element ‘vervaardiger’:

vervaardiger: Rubens, Pieter Paul

Het element vervaardiger verwijst naar de maker van een schilderij in je collectie en wordt geïdentificeerd met het label “vervaardiger”. De bijhorende beschrijvingsregel vereist bijvoorbeeld dat de familienaam gevolgd wordt door een komma-spatie en de voornamen.

Een dataprofiel is zelf geen normatief document. Het vormt een vertrekpunt voor de ontwikkeling van een collectiebeheersysteem en is een instrument om de eigen beschrijvingsprocedures te normeren met behulp van erfgoedstandaarden. Gebruikers worden uitgenodigd om, met behulp van deze standaarden, het profiel verder uit te breiden in functie van hun collectie. Daarbij vormen de onderliggende erfgoedstandaarden de eigenlijke norm.

Voor wie?

Collectiebeheerders kunnen dit dataprofiel gebruiken om het registratieproces in hun collectie te evalueren en eventueel bij te sturen. Ontwikkelaars kunnen dit dataprofiel gebruiken als vertrekpunt voor het datamodel van het collectiebeheersysteem dat ze ontwikkelen.

Implementaties?

Een dataprofiel ondersteunt het beschrijvingsproces van een erfgoedobject, onafhankelijk van een bepaalde softwaretoepassing. Het vormt een blauwdruk voor de implementatie van een collectiebeheersysteem in een databanktechnologie naar keuze. Ter evaluatie worden de PACKED dataprofielen door PACKED geïmplementeerd in Collective Access. Deze implementaties vind je weldra terug op deze pagina. Implementaties in andere databanksystemen zijn van harte welkom en kan U melden op info@packed.be.

Documenten

Hieronder vindt je de specificaties van de verschillende dataprofielen en verwijzingen naar implementaties. Voorlopig zijn twee dataprofielen beschikbaar, m.n. dat voor artefacten en audiovisuele werken. In de nabije toekomst volgen ook profielen voor publicaties en mondelinge bronnen.

Artefacten

Dit profiel ondersteunt de beschrijving van artefacten. Artefacten zijn zaken die door de mens met een bijzondere vaardigheid tot stand zijn gebracht zijn, zoals kunstwerken (schilderijen, prenten, beeldbouwwerken) en gebruiksvoorwerpen (meubilair, instrumenten).

Audiovisuele Werken

Dit profiel ondersteunt de beschrijving van audiovisuele werken. Audiovisuele werken omvatten intellectuele of artistieke creaties die gerealiseerd worden met behulp van een audiovisueel medium (films, documentaires, videokunst) en de dragers (pellicule, videobanden, digitale bestanden) waarop ze bewaard worden.

Publicaties

Dit profiel ondersteunt de beschrijving van publicaties. Publicaties omvatten teksten (romans, tijdschriften, kranten, e-books), afbeeldingen (affiches, prentenreeksen) of audiovisueel materialen (CD's, DVD's) die vermenigvuldigd worden met het doel deze openbaar te maken, te verspreiden en te exploiteren.

Mondelinge bronnen

Dit profiel ondersteunt de beschrijving van mondelinge bronnen. Mondelinge bronnen omvatten teksten (romans, tijdschriften, kranten, e-books), afbeeldingen (affiches, prentenreeksen) of audiovisueel materialen (CD's, DVD's) die vermenigvuldigd worden met het doel deze openbaar te maken, te verspreiden en te exploiteren.