Glossarium:Obsoleet

From Meemoo Kennisbank
(Redirected from Glossarium:Obsoleet)
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Obsoleet betekent letterlijk 'verouderd, in onbruik geraakt'.

De term wordt gebruikt voor in onbruik geraakte bewaar- en afspeelapparatuur. In onbruik geraakte apparatuur heeft tot gevolg dat gegevens op de bijpassende gegevensdragers niet meer uitgelezen kunnen worden.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten