Glossarium:Mapping

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Glossarium:Mapping)
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Een procedure waarbij elementen in een gestructureerde dataset (bijvoorbeeld een metadataschema) gekoppeld worden aan elementen in een andere dataset.

Op basis van een 'mapping' kan een computerprogramma geschreven worden dat dergelijke koppelingen voortaan automatisch uitvoert.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten