Glossarium:Mailserver

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Glossarium:Mailserver)
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Een mailserver is een server die verantwoordelijk is voor het verwerken van e-mail.

Een andere, meer technische benaming is Mail Transfer Agent (MTA).


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

Glossarium:Server |