Glossarium:MAM

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Glossarium:MAM)
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: Media Asset Management
Definitie

Media Asset Management systeem (MAM) is een subcategorie binnen DAM-systemen.

Het wordt gebruikt voor het beheer van audio, video en andere mediabestanden. Net zoals een DAM-systeem omvat een MAM-systeem een geheel van activiteiten die ondernomen worden om zowel de opslag, beschrijving, opvraging en distributie van digital assets adequaat te laten verlopen.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

Glossarium:DAM |