Glossarium:Linkrot

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Glossarium:Linkrot)
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: dode link
Definitie

Link rot is een fenomeen dat optreedt wanneer de pagina waar een url naar verwijst niet meer bestaat.

Dit kan vermeden worden door persistente identifiers (PID) te gebruiken.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties DEN:linkrot


Verwante concepten