Glossarium:Linked open data

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Glossarium:Linked open data)
Jump to navigation Jump to search


Definitie

LOD (Linked Open Data) is informatie die is gepubliceerd als open data en bovendien aan andere data is gekoppeld. Data zijn 'open' als ze door iedereen vrij gebruikt, hergebruikt en opnieuw verspreid kunnen worden, daarbij - in het uiterste geval - enkel onderworpen aan de eis tot naamsvermelding en gelijk delen. Deze open data zijn 'linked' als door middel van koppelingen er op gestructureerde wijze contextuele betekenis aan is toegevoegd, zodat ze machineleesbaar zijn en door computers te herkennen en te verwerken zijn. Data die open én linked zijn worden beter vindbaar en uitwisselbaar op het World Wide Web.

De basisprincipes van LOD zijn:

  • gebruik URI's als naam om naar dingen op het web te verwijzen;
  • gebruik HTTP URI's zodat die dingen kunnen op het web kunnen worden gevonden;
  • zorg voor bruikbare informatie bij een URI;
  • neem links naar andere URI's op, zodat men dingen kunnen worden ontdekt.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties W3C:linked open data

LOC:linked open data


Verwante concepten

Wordt het nog niet concreet voor jou? Ontdek waar linked data wordt toegepast in deze publicaties:

Publicatie:Linked data, waar ken ik dat van?

Publicatie:Linked (Open) (Usable) Data