Standaard:JSON

From Meemoo Kennisbank
(Redirected from Standaard:JSON)
Jump to navigation Jump to search


JSON (Voorkeurstitel)
JavaScript Object Notation (Alternatieve titel)
Beschrijving

JSON staat voor JavaScript Object Notation en is een deelverzameling van de programmeertaal JavaScript. Deze wordt gebruikt voor het uitwisselen van datastructuren, met name in webapplicaties die asynchroon gegevens ophalen van de webserver zoals AJAX.

De eenvoud van JSON heeft geleid tot een grote populariteit ervan, met name als een alternatief voor XML. Omdat gegevens worden uitgewisseld in de vorm van JavaScript-expressies, kunnen de gegevens worden ingelezen in een JavaScript-applicatie door simpelweg de JSON-expressie te evalueren; er is dus geen aparte parser voor nodig. Voor een groot aantal andere programmeertalen zijn functiebibliotheken beschikbaar voor het lezen en schrijven van JSON-expressies.


Documentatie
Beheerder
Specificatie
Documentatie
Persistent ID


Trefwoorden

aanbevolen standaard | markeertaal | tekst | toepassingen | bibliotheekcollecties | archiefcollecties | audiovisuele collecties | archeologische collecties | documentaire collecties | immaterieel erfgoed | onroerend erfgoed | museumcollecties | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata, toegankelijkheid, ...) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit |