Glossarium:Indexering

From Meemoo Kennisbank
(Redirected from Glossarium:Indexering)
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Indexering is het proces van het creëren van een geordende lijst van concepten, uitgedrukt in termen of zinnen, met verwijzingen naar de plaats in het geïndexeerde materiaal waar die concepten verschijnen.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten