Help:Semantische sjablonen

From Meemoo Kennisbank
(Redirected from Help:Semantische sjablonen)
Jump to navigation Jump to search

Semantische sjablonen zijn speciale sjablonen waarmee bepaalde eigenschappen (properties) aan pagina's kunnen toegekend worden op een gebruiksvriendelijke manier. Het toekennen kan op twee manieren: ofwel door het rechtstreeks invoegen van het sjabloon met de bijhorende parameters in de artikeltekst of door het aanmaken/bewerken van de pagina met een formulier. De laatste manier is de meest gebruiksvriendelijke.

Het bewerken of aanmaken van sjablonen in pagina's met de Visual Editor wordt niet ondersteund. Het is mogelijk, maar het is veel complexer dan via één van de twee andere methodes.

Rechtstreeks invoegen

Om een formulier rechtstreeks in te voegen moet je de brontekst van de pagina bewerken (via [brontekst bewerken]) of aanmaken. Op de pagina van het sjabloon dat je wil invoegen (bijvoorbeeld Sjabloon:Standaard) vind je de wikicode om het sjabloon in te voegen. Deze code ziet er ongeveer uit als in onderstaand voorbeeld:

{{Standaard
 |Pid={{PidLinks
 |PidDomain
 |PidId}}
 |Titels={{Titels
 |TitelType=
 |TitelLabel=
 }}
 |Beschrijving=
 |CEST_status=
}}

De code moet volledig overgenomen worden, anders zal het sjabloon niet werken. Iedere variabele (|Variabele=Waarde) kan een waarde krijgen (lege waardes zijn in de meeste sjablonen toegelaten). Variabelen zijn nooit herhaalbaar.

Achter de schermen worden de waarden die je hebt ingegeven omgezet naar semantische eigenschappen. Hiervoor hoef je zelf niets te doen. Het sjabloon bevat ook code om een infobox weer te geven op de pagina waar het is ingevoegd. Het invoegen van de infobox en de waarden ervan gaat ook automatisch.

Formulier

Bewerken

Wanneer je een pagina wil bewerken met een formulier, dan moet die pagina al een semantisch sjabloon bevatten. Als dat niet zo is, dan moet je de werkwijze voor het aanmaken volgen. Ieder sjabloon zorgt ervoor dat een link ([bewerken met formulier]) wordt ingevoegd op de pagina. Door hierop te klikken kom je automatisch op het correcte formulier terecht.

Aanmaken

Om een pagina aan te maken of om een sjabloon in te voegen op een pagina die er nog geen heeft moet je eerst het formulier opzoeken van het sjabloon dat je wil invoegen. De naam van het formulier is gelijk aan de naam van het sjabloon. Als je dus het sjabloon Standaard wil invoegen, dan moet je de pagina aanmaken of bewerken via het formulier Standaard. Door het invullen en opslaan van het formulier zal het sjabloon automatisch ingevuld ingevoegd worden en wordt de pagina automatisch aangemaakt.

Invoervelden

Tekstveld
Tekstveld.

In een tekstveld kan een (meestal korte) tekst (enkele woorden of een zin) ingevoerd worden. Wordt o.m. gebruikt voor jaren. Wiki-formatting (bv. een link met [[) is niet toegelaten.

Keuzelijst

Keuzelijst.

Er bestaan twee soorten keuzelijsten: lijsten waarbij enkel gekozen kan worden uit bestaande waarden en lijsten waarbij ook nieuwe waarden kunnen ingevoerd worden. Bij de eerste soort worden de mogelijke waarden uit de eigenschappagina gehaald en kan je enkel uit de daar gedefinieerde waarden gekozen worden. Bij de tweede soort worden mogelijke waarden uit een categorie (bijvoorbeeld Categorie:Standaard) gehaald, maar kan je ook nieuwe waarden (bijvoorbeeld een nieuwe standaard) toevoegen.

Bij de keuze uit een lijst waarbij wordt verwezen naar pagina's (bijvoorbeeld verwante standaarden, verwante software of verwante publicaties) mag je niet vergeten om de naamruimte (bv. Standaard) ook mee in te voeren (en dus Standaard:MODS en niet MODS).

Herhaalbaar veld

Herhaalbaar veld.

Herhaalbare velden kunnen herhaald worden en de weergavevolgorde kan ook worden aangepast.

Vrije tekst

Vrije tekst.

In een vrijetekstveld kan alle tekst worden ingevoerd, inclusief opmaak. Deze velden worden gebruikt voor lange lappen tekst.

In het beschrijvingsveld mag Wiki-formatting niet gebruikt worden, omdat anders de semantische eigenschappen niet meer werken.

In het veld Vrije Tekst mag dit wel. Dit veld bevat de inhoud van het artikel die zich niet in het sjabloon bevindt. Als je van plan bent om een grote tekst te schrijven (bv. een publicatie) buiten het sjabloon, dan is het verstandiger om de basispagina aan te maken met het formulier en in dit veld nog niets in te vullen. Wanneer de tekst is aangemaakt kan je dan met de Visual Editor (knop Bewerken) de rest van de tekst invullen zonder je iets te moeten aantrekken van het sjabloon. Op deze manier is het bewerken veel gebruiksvriendelijker.