Glossarium:Bestandsvalidatie

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: validatie
Definitie

Bestandsvalidatie is een proces waarbij men controleert of de inhoud en structuur van een digitaal bestand beantwoordt aan de eisen gesteld in de specificatie van het bestandsformaat.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

Glossarium:Bestandsidentificatie |