Glossarium:Gedistribueerd zoeken

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Zoekmethode waarbij gegevens die online vindbaar zijn gemaakt, worden opgehaald via een zoekactie op het web.

Het zoeksysteem en de doorzochte dataset worden daarbij los van elkaar en veelal door verschillende partijen beheerd. In het model van gedistribueerd zoeken kan één zoeksysteem bij meerdere contentleveranciers tegelijkertijd zoeken. Omgekeerd kan ook één dataset door verschillende zoeksystemen worden bevraagd.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten