Publicatie:Expertmeetings

From Meemoo Kennisbank
(Redirected from Publicatie:Expertmeetings)
Jump to navigation Jump to search

PACKED vzw organiseert in het kader van CEST bijeenkomsten waarop partners expertise uitwisselen over digitalisering en digitaliseringsstandaarden. Expertmeetings buigen zich over de standaarden in een bepaald domein. Ze trachten consensus te bereiken rond de minimale en aanbevolen standaarden die deel uitmaken van de CEST-richtlijnen.

Expertmeetings worden ad hoc georganiseerd: omdat een lacune werd vastgesteld of naar aanleiding van een concrete vraag. Qua onderwerp kunnen de meetings gericht zijn op algemene thema's, zoals 'interoperabiliteit', of een bepaalde sector, zoals 'bibliotheken', maar ook op specifieke vragen, zoals 'het gebruik van JPEG2000 in erfgoedcontext'.

Bij de samenstelling van expertgroepen streeft PACKED vzw ernaar een evenwichtige verhouding te bereiken tussen (technische) experts en vertegenwoordigers uit de praktijk. Op die manier tracht PACKED vzw te verzekeren dat de richtlijnen zowel kwaliteitsvol als praktisch haalbaar zijn.

Verslagen