Glossarium:Encryptie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Glossarium:Encryptie)
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: versleuteling
Definitie

Encryptie staat voor het coderen (versleutelen) van een digitaal bestand op basis van een bepaalde algoritme.

Deze geëncrypteerde gegevens kunnen nadien weer gedecrypteerd (ontcijferd of gedecodeerd) worden zodat men de originele informatie weer terugkrijgt. Dit proces wordt decryptie genoemd. Encryptie wordt gebruikt bij het verzenden en/of opslaan van vertrouwelijke gegevens.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten