Glossarium:Element

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Glossarium:Element)
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Een element is een identificeerbaar object binnen een document.

In een HTML of XML document verwijst een element naar een deel dat door middel van tags wordt gemarkeerd.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

Glossarium:Tag |