Glossarium:Discreet

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Glossarium:Discreet)
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Discreet duidt de eigenschap aan om gegevens of een signaal te coderen met behulp van een opeenvolging van integere getallen die zich voortzet over een bepaalde tijdspanne.

Geluid kan je coderen in een discreet signaal door op regelmatige tijdstippen de geluidsdruk te meten en vast te leggen als een geheel getal. De reeks gehele getallen, gekoppeld aan het tijdstip van de meting vormt een discreet signaal. Op dezelfde wijze kan je ook de elektrische spanning van een analoge geluidsopname omzetten in een discreet signaal.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten