Glossarium:Digitaal depot

From Meemoo Kennisbank
(Redirected from Glossarium:Digitaal depot)
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: elektronisch depot, safe place, e-depot
Definitie

Een digitaal depot is een opslagsysteem voor de lange termijnbewaring van digitale bestanden.

Een digitaal depot verschilt van een documentenserver door de speciale aandacht voor het langdurig en duurzaam toegankelijk houden van de bestanden.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten