Glossarium:Data Management Planning

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Een data management plan beschrijft hoe onderzoeksgegevens worden verzameld, hoe de gegevens zullen worden gebruikt en opgeslagen tijdens het onderzoekproject, en hoe het hergebruik en duurzame bewaring op lange termijn zullen worden verzekerd nadat het oorspronkelijke onderzoek is afgerond.

Het is een onderdeel van een onderzoeksprojectplan. Een data management plan moet continu worden onderhouden in de loop van het onderzoek. Een gedetailleerde data management plan beantwoordt onder meer de volgende vragen:

 • Wat voor soort gegevens worden verzameld?
 • Hoe worden de gegevens worden verzameld?
 • Wie heeft de auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van de data?
 • Wie beslist over de toegang tot de gegevens?
 • Hoe zullen de deelnemers aan het onderzoek geïnformeerd worden?
 • Welke software zal worden gebruikt voor de opslag en verwerking van de gegevens?
 • Hoe zal de (technische) kwaliteit van de gegevens worden gewaarborgd?
 • Welke bestandsformaten en opslagmedia zullen worden gebruikt?
 • Wat voor soort rechten zullen worden toegekend aan verschillende groepen gebruikers voor het lezen en beheren van gegevensbestanden?
 • Wat voor soort data en back-up procedures zullen worden gebruikt?
 • Hoe zal de gegevensverwerking worden gedocumenteerd?
 • Hoe zal vertrouwelijkheid worden gewaarborgd?
 • Hoe zal de bescherming van gegevens worden uitgevoerd?
 • Wat gebeurt er met de gegevens die na de oorspronkelijke onderzoek is afgerond?


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten