Glossarium:Data Definition Language

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: DDL
Definitie

Een 'data definition language' is een computertaal (syntax) voor het beschrijven van datastructuren, in het bijzonder databankschema's.

Voorbeelden zijn DDLSQL en XML Schema.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten