Publicatie:DOCAM Conservation Guide

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Samenvatting

De DOCAM Conservation Guide is een handleiding voor het conserveren van 'nieuwemediakunst' (new media art), zoals videokunst, digitale kunst, internetkunst etc. Bijzondere aandacht gaat naar de problematiek van obsolete apparatuur, de vaak korte levenscyclus van nieuwemediakunst en de langetermijnbewaring van analoge en digitale dragers. De handleiding is opgebouwd rond een aantal gevalstudies en bevat een beslissingsmodel voor het nemen van conserveringsmaatregelen. De DOCAM Research Alliance is een initiatief van Daniel Langlois Foundation for Art, Science and Technology.


Referentie
Titel DOCAM Conservation Guide for New Media Collections (Voorkeurstitel)
Locatie DOCAM Conservation Guide for New Media Collections
Uitgever
Jaar van uitgave 2005-2009
Rechten copyright (auteursrechterlijk beschermd))
Persistent ID
id.kennisbank.be/:5551 "id.kennisbank.be/" has not been listed as valid URI scheme.