Standaard:DC-CDAP

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Standaard:DC-CDAP)
Jump to navigation Jump to search


Dublin Core Collections Description Application Profile (Voorkeurstitel)

DC-CDAP (Afkorting)

Dublin Core Collections Application Profile (Alternatieve titel)

DC-CAP (Alternatieve titel, Afkorting)
Beschrijving

DC-CAP is een Dublin Core standaard te gebruiken voor de beschrijving van verschillende collecties en deelcollecties. De standaard was uitgegeven op 2007-03-09.

De generieke en dus simpele opzet bevordert de uitwisselbaarheid van collectiebeschrijvingen. Het is niet bedoeld voor zeer gedetailleerde collectiebeschrijvingen. Vervolgens is DC-CDAP een aanbevolen standaard.

Bij specificaties is de laatste versie van de profile te vinden.

Een samenvatting van DC-CAP is te vinden door de eerste link onder documentatie te klikken. DC-CDAP is gebaseerd op RSLP Collection Description schema wat te vinden is door de tweede link in Documentatie. (zie ook IESR).Trefwoorden

aanbevolen standaard | datastructuur | tekst | bibliotheekcollecties | archiefcollecties | museumcollecties | audiovisuele collecties | documentaire collecties | archeologische collecties | immaterieel erfgoed | archeologische collecties | onroerend erfgoed | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit | "toegankelijkheid" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.toegankelijkheid |