Glossarium:Conservering

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Glossarium:Conservering)
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Conservering is ingrijpen in het document om het fysische, chemische en/of biologische afbraakproces te remmen en bestaande toestand te stabiliseren.

Conservering van digitale documenten kan een ingreep in de bitsequentie (migreren; transcoderen) zijn om het verval van de bitsequentie te stabiliseren en de leesbaarheid te verzekeren, of een ingreep in de hard- en/of software om de authenticiteit van de representatie te verzekeren.