Standaard:COMETA

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Standaard:COMETA)
Jump to navigation Jump to search


Collectiemetadata (Voorkeurstitel)
Cometa (Afkorting)
Beschrijving

Cometa staat voor ‘collectiemetadata’, gegevens over collecties. Het is een model voor het maken van gestructureerde beschrijvingen van erfgoed op het niveau van de collectie. De Cometa-brochure werd gepubliceerd in augustus 2011.

Cometa is geen technische standaard maar een hulpmiddel om beschrijvingen op collectieniveau te maken die volledig, consistent, uitwisselbaar en uitbreidbaar zijn. Het is een model dat voor en door culturele-erfgoedinstellingen werd ontwikkeld om iedereen in Vlaanderen die een collectiebeschrijving wil maken, snel op weg te helpen. Binnen het model kan het woord ‘collectie’ ook verwijzen naar een deelcollectie of een archiefbestand.

Het is aanbevolen om de COMETA-brochure aan te raden bij het maken van beschrijvingen op het collectie niveau.

De eerste link onder de rubriek specificaties toont de COMETA-Wiki. De brochure is te vinden via de tweede link in de specificaties. Onder Documentatie is de eerste link een enquêteformulier voor het verzamelen van gegevens over (deel)collecties, gebaseerd op het Cometa-model. Op de pagina bij de tweede link vindt u presentaties over het model en zijn implementaties (PDF downloads).

In de referenties vindt u het artikel: Beter globaal geweten dan voor jaren vergeten. Beschrijven op collectieniveau met Cometa.