Standaard:CIDOC-CRM

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Standaard:CIDOC-CRM)
Jump to navigation Jump to search


CIDOC Conceptual Reference Model (Voorkeurstitel)
CIDOC-CRM (Afkorting)
Beschrijving

Het CIDOC Conceptual Reference Model (CIDOC-CRM) is een ontologie voor het cultureel erfgoed. CIDOC-CRM geeft definities en een formele structuur om concepten en de semantische relaties daartussen vast te leggen. Het model is met name bedoeld voor het integreren en uitwisselen van heterogene informatiebronnen over cultureel erfgoed in de context van het semantisch web.

Verscheidene onderverdelingen in de ontologie zijn:

  • CRMinf

De eerste bedoeling van CRMinf is het vergemakkelijken van de management, integratie, bemiddeling, de uitwissel en toegang tot de data. Redeneren van de semantische relaties, tussen de verschillende vooropstellingen, conclusies en activiteiten.

  • CRMarcheo

CRMarchaeo is een ontologie en RDF schema bedoeld om metadata te coderen over het proces van de archeologische mijnontginningen.

  • CRMdig

CRMdig is een ontologie alsook een RDF schema gebruikt om metadata te coderen volgens de verschillende stappen en productiemethodes ("provenance") van digitale producten synthetische digitale representaties zoals 2D, 3D of geanimeerde modellen gecreëerd door verschillende technologieën.

  • CRMba

Model voor archeologische vondsten, en gebouwen

  • CRMgeo

De CRMgeo is een formaat ontologie gemaakt om te dienen als globaal schema voor de integratie van spatio-temporele requisieten van temporele entiteiten en persistente items.Trefwoorden

CEST-register | ontologie | tekst | museumcollecties | semantisch web | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata, toegankelijkheid, ...) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit | toegankelijkheid |