Glossarium:Bemonsteringsfrequentie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: sample rate
Definitie

De bemonsteringsfrequentie geeft het aantal metingen per tijdseenheid aan waarmee een continue (analoog) signaal wordt omgezet in een discreet (digitaal) signaal.

De bemonsteringsfrequentie wordt uitgedrukt in hertz of het aantal bemonsteringen per seconde.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten