Glossarium:Aggregatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Glossarium:Aggregatie)
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Aggregatie is het op één plaats presenteren van inhoud uit meerdere online databases of websites.

Dankzij de aggregatie kunnen deze bronnen in één overzicht, bijvoorbeeld een mash-up site, gepresenteerd of met één vraag doorzocht worden.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties ODLIS:aggregator


Verwante concepten