Publicatie:Rapport Visual Recognition for Cultural Heritage (VR4CH)

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Samenvatting

VR4CH was een innovatief partnerproject dat in 2018-2019 uitgevoerd werd door het MoMu, datable en PACKED met een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap. Het doel van het project was te onderzoeken in welke mate online beeldherkenningservices (VRS) kunnen worden ingezet bij het doorzoekbaar maken van beeldcollecties uit de erfgoedsector. Dit rapport beschrijft de verschillende VRS en de gevolgde methodologie en eindigt met een beoordeling van de VRS en conclusie.


Referentie
Titel VR4CH: Visual recognition voor erfgoedcollecties. Eindrapport (Voorkeurstitel)
Locatie Website Datable
Uitgever
Jaar van uitgave 2019
Rechten CC-BY-SA
Persistent ID


VR4CH was een innovatief partnerproject dat in 2018-2019 uitgevoerd werd door het MoMu, datable en PACKED met een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap. Het doel van het project was te onderzoeken in welke mate online beeldherkenningservices (VRS) kunnen worden ingezet bij het doorzoekbaar maken van beeldcollecties uit de erfgoedsector.

Dit verkennend onderzoek gaf een inzicht in het aanbod en de werking van de VRS. Uit analyse van de resultaten bleek dat door een VRS gegenereerde descriptoren vaak voldoende specifiek zijn om verkennende zoekopdrachten mogelijk te maken, en dit tegen een relatief lage kostprijs en hoge snelheid. Naar aard bleken de descriptoren vaak andere invalshoeken te gebruiken om een beeld te beschrijven. Mede op basis van deze laatste conclusie werden een aantal meer specifieke use cases beschreven die het voorwerp kunnen zijn van verder onderzoek.

In het rapport worden de typologie en de werking van de VRS beschreven. Vervolgens wordt de gehanteerde methodologie beschreven voor het testen van de VRS, gevolgd door een beoordeling en conclusie.

Bestand:VR4CH rapport 1-0.pdf