Publicatie:Naar ensembles.org 2.0

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken


Samenvatting

M HKA zet in op de mogelijkheden van nieuwe media en wil zijn verzamelde kennis delen. Ensembles.org is een webtool, gebruikt door de hele organisatie en gericht op het duurzaam digitaal beheer van informatie en inzichten. Momenteel omvat ensembles.org multimediale gegevens rond meer dan 28.000 items, 3.700 actoren en 10.000 events, gestructureerd in meer dan 1.500 ensembles met ruim 63.000 geüploade assets. Via een publieke desktopversie wordt een substantiële selectie ervan gedeeld. Ensembles.org werd gelanceerd in 2011.

M HKA denkt na over hoe ensembles.org de komende jaren verder te zetten en hoe ensembles.org als platform te herijken of te migreren naar een ander platform. Het museum doet een beroep op meemoo om aanbevelingen ter zake te doen en een actieplan met verschillende scenario’s te formuleren, met het oog op de verbetering van de duurzaamheid van het platform.

Op deze pagina vind je links naar de drie rapporten die het resultaat zijn van de ondersteuning van meemoo.


Referentie
Titel Naar ensembles.org 2.0 (Voorkeurstitel)
Locatie [ ]
Uitgever
Jaar van uitgave 2021
Rechten CC-BY-SA
Persistent ID


Uitdaging

M HKA is een museum voor hedendaagse beeldende kunst, film en beeldcultuur. Het is een open ontmoetingsplaats van en voor de kunst, de kunstenaar en het publiek. M HKA ambieert een voortrekkersrol in Vlaanderen en een internationaal profiel voortbouwend op de Antwerpse avant-garde traditie. M HKA overbrugt de verhouding tussen artistieke en brede samenlevingsvragen, tussen het internationale en het regionale, kunstenaars en publiek, traditie en vernieuwing, reflectie en presentatie. Centraal daarbij staat de collectie met verwerving, beheer en onderzoek.

Ensembles.org is een webtool die gericht is op het duurzaam digitaal beheren en delen van informatie en inzichten m.b.t. onder meer kunstwerken, kunstenaars en tentoonstellingen. M HKA denkt na over hoe ensembles.org de komende jaren verder te zetten en hoe ensembles.org als platform te herijken of te migreren naar een ander platform.

M HKA vroeg meemoo op dat vlak advies te verlenen. Het museum vroeg ons aanbevelingen te doen en een actieplan met verschillende scenario’s samen te stellen, met het oog op de verbetering van de duurzaamheid. Dit project was een betaalde adviesopdracht.

Onze rol

Meemoo voerde gesprekken met medewerkers van M HKA en stelde met behulp van hun input een (digitale) strategie op. Als externe partij konden we het opzetten van een intern draagvlak faciliteren. Digitale strategie en hergebruik zijn speerpunten van onze werking. M HKA rekende dus op onze expertise om dit project tot een goed einde te brengen. Ook bestudeerden we de bestaande infrastructuur en gingen we na hoe M HKA, zijn partners en eindgebruikers die infrastructuur gebruiken. Tot slot maakten we een actieplan dat M HKA in staat moet stellen om stapsgewijs zijn (digitale) strategie m.b.t. ensembles.org te verwezenlijken.

Aanpak

De betaalde adviesopdracht bestond uit drie onderdelen:

De opmaak van een (digitale) strategie

We maakten een strategie op waarmee de (digitale) doelstellingen van Ensembles.org gerealiseerd kunnen worden. Die objectieven draaien rond vier thema’s:

  • content;
  • erfgoedgemeenschappen;
  • inkomsten;
  • de organisatie.

Duurzaamheid stond daarbij centraal. We definieerden de noden, ervaringen en gebruikte methodes. Om het succes van de strategie te meten spraken we succesfactoren en indicatoren af.

Lees de digitale strategie door HIER te klikken.

Studie van de IT-infrastructuur

We bestudeerden de IT-infrastructuur van ensembles.org en gingen na hoe die de opgestelde digitale strategie kan dienen. Dat deden we door het beschrijven van de huidige en de gewenste situatie. Met een bevraging peilden we ook naar de gebruiksvriendelijkheid van ensembles.org. Op basis van deze stappen formuleerden we mogelijke verbeteringen inzake duurzaamheid.

De aanbevelingen zullen in de loop van 2021 hier gepubliceerd worden.

Een overzicht van aanbevolen concrete acties

Zowel voor de korte als middellange termijn hielpen we M HKA met een actieplan voor het realiseren van de digitale strategie en het inzetten van de IT-infrastructuur in functie daarvan. Dit actieplan werd opgedeeld in werkpakketten en er werden nieuwe profielen voor medewerkers van M HKA gedefinieerd, in functie van de realisatie van de strategie voor ensembles.org.

Het actieplan zal in de loop van 2021 hier gepubliceerd worden.

Partners

M HKA