Tekst onderscheidende kenmerken

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld tekst onderscheidende kenmerken
Definitie Het veld 'tekst onderscheidende kenmerken' documenteert de uiterlijke kenmerken van het object waardoor het zich onderscheidt van soortgelijke objecten.
Invulregels
Noteer een korte beschrijving van de unieke uiterlijke karakteristieken van het object, die het object onderscheiden van soortgelijke objecten en die het toelaat dit object te identificeren. Het kan gaan om beschadigingen, herstellingen, fouten bij de vervaardiging, enz.
beschadiging onderaan sokkel
inktvlek in linkerbovenhoek
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Identificatie > Ondersch. kenmerken (DF)
Een volledige beschrijving van de toestand van het object hoort niet thuis in dit veld. Er is daarvoor een veld "toestand" voorzien op het tabblad "toestand/conservering".
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Identificatie > Onderscheidende kenmerken ()
Alle kenmerken waardoor het object kan geïdentificeerd worden (bv. in geval van diefstal, misplaatsing). Ook markeringen, merktekens of initialen die los van het productieproces werden aangebracht, behoren hiertoe.
ingekrast kruisje voet miskelk
initiaal BB in kolf
Systemen (2de poging)
Standaarden