Iconografische beschrijving

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element iconografische beschrijving
Definitie Het element 'iconografische beschrijving' bevat alle informatie over de voorstelling van of op het object.
Toelichting
Groep Beschrijving
Profielen
  • Publicatie:Invulboek objecten/Profielen/Kunstwerk"Publicatie:Invulboek objecten/Profielen/Kunstwerk" is not in the list (Publicatie:Invulboek objecten/Profielen/Minimale registratie, Publicatie:Invulboek_objecten/Profielen/Basisregistratie, Publicatie:Invulboek_objecten/Profielen/Archeologische_vondst) of allowed values for the "Cest:hasObjectProfile" property.
Velden
Standaarden